znak-ukrajina.png

Členové

Tereza Chlaňová

Curriculum vitae

1988-1992 Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1.
od října 1992 Dvouoborové magisterské studium anglistika a amerikanistika - ukrajinistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
22.5. - 30.6. 1995 Mezinárodní letní škola ukrajinistiky, Národní univerzita Kyjevo-Mohyljanská akademie.
říjen 1997 Státní závěrečná magisterská zkouška na oboru anglistika a amerikanistika (nediplomní obor).
1998 Studijní cesta za účelem vyhledání materiálů pro diplomovou práci; cesta částečně hrazena stipendiem od nadace Open Society Fund.
říjen 1998 Státní závěrečná magisterská zkouška na oboru ukrajinistika, diplomová práce Krátké prózy Valeriana Pidmohylného, vedoucí práce doc. PhDr. Václav Židlický, CSc.
1998-2006 Doktorandka Katedry slavistiky (později Ústavu slavistických a východoevropských studií) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Slovanské literatury - novodobá ukrajinská literatura, školitel doc. PhDr. Václav Židlický, CSc. (do roku 2002), doc. PhDr. Alena Morávková (od roku 2002).
únor 2002 Vykonána státní závěrečná doktorská zkouška.
6.9. 2006 Obhajoba disertační práce Od dětského dynamismu k symfonii čísel. Ukrajinská prozaická tvorba 1917-1934[497 s. (bibliografický dodatek, 278 s.)], udělen titul Ph.D.


Publikační činnost
Odborné studie a články:

CHLAŇOVÁ, T.: Проблематика християнської моралі у малій прозі Валер´яна Підмогильного у зв´язку з філософією Ф. Ніцше. In: Біблія і культура. Чернівці 2000, s.115-118.
CHLAŇOVÁ, T.: Тема голоду в оповіданнях Валер´яна Підмогильного. In: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí. Olomouc 2001, s. 180-185.
CHLAŇOVÁ, T.: K charakteristice drobných próz Valeriana Pidmohyl´ného. In: Východoevropské studie II. - Východoevropská moderna a její evropský kontext II. Praha 2002, s. 43-52.
CHLAŇOVÁ, T.: Praga - ważny epizod ukraińskiej odyseji emigracyjnej. In: Slavia Occidentalis, 2003, s. 113-116.
CHLAŇOVÁ, T.: Taras Ševčenko v českých překladech. In: Taras Ševčenko. Sborník příspěvků z vernisáže výstavy k 190. výročí narození ukrajinského spisovatele a malíře. Praha 2004, s. 12-15.
CHLAŇOVÁ, T.: In memoriam - Václav Židlický. In: České vědomí Ukrajiny. Budoucnost v tradici. Praha 2005, s. 66-69.
CHLAŇOVÁ, T.: Doslov. In: Taras Šečvčenko. Kacíř. Praha 2005, s. 43-46.
CHLAŇOVÁ, T.: Ukrajinský Pilňak Mykola Chvylovyj a jeho Hassliebe k ruské kultuře. In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. Červený Kostelec 2006, s. 245-262.
CHLAŇOVÁ, T.: Типологія літературного героя в українській прозі 1917-1934. In: Balto–Slavicum Pragense, Acta Slavica et Baltica. Volumen VII. 1. vydání. Ed. Jiří Marvan, Praha : Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-271-0, s. 279-289.
CHLAŇOVÁ, T.: Vyhlídky pravé vzájemnosti Československa a Ukrajiny Š. Smal-Stoc´kého jako idealistický koncept vzájemných vztahů Čechů a Ukrajinců, In: Mатеріали Mіжнародної наукової конференції Mеценат та культура громадського дарунку в Центральній Європі XIX – XX століття 11-13 травня 2008 р. Ed. С. В. Мельничук, Т. В. Марусик, О. В. Добржанський, Ю. І. Макар, Л. О. Ткач, С. В. Герегова, О. М. Івасюк, І. В. Коротун, Я. П. Редьква. (Україна, Чернівці; Чехія, Прага), Чернівці : Чернівецький національний університет 2009, s. 19-27.
CHLAŇOVÁ, T.: Putování ukrajinskou literární krajinou posledního půlstoletí. In: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: prozaická tvorba představitelů tzv. stanislavského fenoménu. Ed. T. Chlaňová, Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-7308-292-5, s. 7-37.
ХЛАНЬОВА, Т.: Метаморфози україноцентризмув сучасній українській літературі (в контексту редефініції українського культурного канону). Буковинський журнал, 2009, № 3-4, s. 334-341.
CHLAŇOVÁ, T.: Ukrajinská literární věda na cestě od kordocentrismu a ukrajinocentrismu. Svět literatury, 2010, č. 41, s. 127-138.
CHLAŇOVÁ, T.; SEVRUK, A.: Role autorů tzv. stanislavského fenoménu při konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře. Svět literatury, 2010, č. 41, s. 218-230.
CHLAŇOVÁ, T.: Putování ukrajinskou literární krajinou posledního půlstoletí. In: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. stanislavského fenoménu. Ed. T. Chlaňová, Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010, ISBN 978-80-87378-41-0, s. 17-56.
CHLAŇOVÁ, T., SEVRUK, A.: Role autorů tzv. „stanislavského fenoménu“ při konstituování postmoderního diskurzu v ukrajinské literatuře. In: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Ed. T. Chlaňová, Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010, ISBN 978-80-87378-41-0, s. 59-78.
CHLAŇOVÁ, T.: Ukrajinské literární sympozion. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 5-8.
CHLAŇOVÁ, T.: Konflikt „svůj“ – „cizí“ jako předmět interpretace i jako součást interpretační metody ve studiích Stepana Smal´-Stoc´kého věnovaných T. H. Ševčenkovi. In: Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. І сучасна рецепція його доби. До 150-річчя від дня народження видатного українського філолога, культурного і громадського діяча. 19-21 лютого 2009 року, Чернівці. Збірник доповідей, Чернівці, v tisku.
CHLAŇOVÁ, T.: „УПА в різних соціально-філософських вимірах (на основі твoрів M. Mатіос Солодка Даруся та O. Забужко Mузей покинутих секретів)“, v tisku.


Recenze:

CHLAŇOVÁ, T.: Praha jako součást ukrajinské odyssey. In: Tvar, 2003, č. 6, s. 21.
CHLAŇOVÁ, T.: Прага як частина української одісеї. In: Буковинський журнал, 2003, č. 1, s. 235-237.
CHLAŇOVÁ, T.: Євген Маланюк - апостол кривавих шляхів. In: Буковинський журнал, 2004, č. 3-4, s. 243-245.
CHLAŇOVÁ, T.: Oksana Pelenská - Ukrajinský portrét na pozadí Prahy. In: Navýchod, 2005, č. 3, s. 30-31.
CHLAŇOVÁ, T.: Українське малярство у міжвоєнній Чехословаччині. In: Буковинський журнал, 2006, č. 1, s. 253-255.
CHLAŇOVÁ, T.: Jevhen Malanjuk. Pod cizím nebem. In: Slavia, 2006, roč. 75, č. 1, s. 100-103.
CHLAŇOVÁ, T.: Oksana Pelenská - Ukrajinský portrét na pozadí Prahy. In: Берега , 2007, č. 7.
CHLAŇOVÁ, T.: Miroslav Daniš; Mikuláš Nevrlý: Ivan Franko. Život a dielo (1856-1916). Vydavatel´stvo Michala Vaška, Prešov 2009, 1. vydání, 334 s, v tisku.


Rozhovory s významnými osobnostmi:

CHLAŇOVÁ, T.: O mostech mezi Ukrajinou a Českem ví jen málokdo. Rozhovor s Oksanou Pelenskou - ukrajinskou badatelkou a historičkou umění. Navýchod, 2006, č. 3, s. 25-26.


Překlady:

Emma Andijevska. Pohádka o Jájánech. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. 2008, roč. 4, č. 6, s. 23-24. (ve spoluautorství s F. Chlaněm)
Jurij Vynnyčuk. Příběh jednoho Prasátka. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. 2008, roč. 4, č. 6, s. 21-22. (ve spoluautorství s F. Chlaněm)
Vsyl Stus. Buď ve střehu, šílená, vzteklá duše! (básně Bezmezné, černé, vyhořelé pole; Všechny cesty směřuj od sebe; V smrtelně němé prázdnotě zrcadel). Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 28-29.
Vasyl Holoboroďko. Zaujat tajemstvím světa (básně Z dětství: déšť; Nedotýkám se tě; Ozvěna; starý muž). Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 30-32.
Natalka Bilocerkivcová. Nezemřem v Paříži (básně Vytrácejí se linie barvy zvuky i vůně; Samurajův film). Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 33-34 (ve spoluautorství s Matějem Lipavským).
Hryhorij Čubaj. Hovořit, mlčet a hovořit znovu (Chodba s dveřmi velikosti oka; Hovořit, mlčet a hovořit znovu). Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s.36-40).
Jevhen Paškovskyj. Studna plná růží. v tisku.
Oleh Lyšeha. Květiny v temné místnosti. v tisku


Editorská činnost:

CHLAŇOVÁ, T., MARVAN, J. (eds.): Donum Ucrainicum. Sborník u příležitosti významného životního jubilea Doc. PhDr. Aleny Morávkové. Praha, 2006.
CHLAŇOVÁ, T. (ed.): Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-7308-292-5. (digitální podoba).
CHLAŇOVÁ, T. (spolueditor): Óndra Łysohorsky. Bard swojeho ludu / Euro-lašsky poeta. A Euro-Lachian poet/The bard of his people. Ed. Jiří Marvan. Ostrava : Moravskoslezský kraj. Krajský úřad, 2009.
CHLAŇOVÁ, T. (ed.): Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, ISBN 978-80-87378-41-0.

Copyright © Česká asociace ukrajinistů, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.ukrajiniste.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16196/676/676a DRP  created by B.P&Co. /35