znak-ukrajina.png

Akce 2006 - 2011

Diskuze

O projektovaném slovníku česko-ukrajinských vztahů

Konference

Ve spolupráci se Slovanskou knihovnou, Velvyslanectvím ukrajiny v ČR, Ukrajinskou iniciativou v ČR, Sdružením Ukrajinek v ČR byla ve dnech 12.-14. 10. 2005 organizována konference věnovaná 80. výročí založení Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny nazvaná \Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze. Ztráty a nálezy\.
Mezinárodní konference Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu 12.-14. listopadu 2003 se v prostorách Národní knihovny v Praze uskutečnila mezinárodní konference \Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu\ věnovaná 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze. Konferenci pořádala Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky, Ukrajinská iniciativa v České republice, Česká asociace ukrajinistů a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Koncepci zajímavě pojaté akce vytvořila členka asociace paní Oksana Pelenská.

Kulaté stoly

Minulost a současnost Zakarpatské Ukrajiny (Podkarpatské Rusi)
Současná Ukrajina (ekonomika, kultura, obchod)

Literární večery

Ukrajinská iniciativa a Česká asociace ukrajinistů uspořádaly literární večer, který se konal dne 13.12. 2011 v 19.00 v Týnské literární kavárně (Týnská 6, Praha 1). Byl představen překlad románu ukrajinské spisovatelky Natalky Sňadanko Sbírka vášní aneb Dobrodružství mladé Ukrajinky (překlad Rity Kindlerové) a literární speciál časopisu Porohy (s texty českých a ukrajinských současných autorů, např. ukrajinský překlad poezie Ivana Martina Jirouse, české překlady z děl Jurije Andruchovyče, Tarase Prochaska a dalších autorů; přel. A. Sevruk, M. Tomek,
J. Gazukina, A. Stelibská, R. Kindlerová, O. Lytvynyuk)

T. Chlaňová, O. Livinský, A. Sevruk, R. Kindlerová

Prezentace publikací

Prezentace knihy akademika Mušinky o I. Paňkevyčovi
6.5. 2010 byla ve spolupráci s Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uspořádána prezentace monografie profesora ukrajinistiky Jagellonské univerzity v Krakově Jaroslava Poliščuka І ката і героя він любив... Михайло Коцюбинський: Літературний портрет.
Pozvánka M. Kocjubynskyj

Přednášky

přednáška Kateřiny Skupové: \Vliv roku 1968 v Československu na ukrajinské opoziční hnutí. Československo-ukrajinské vztahy v 2. polovině 60. let\.(30.11.2005)
setkání pořádané ve spolupráci se Slovanksou knihovnou: K jedné z kapitol modrních ukrajinských dějin (Prezentace knihy Jána Mlynárika Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha, 2005)
J. Bárta, M. Kolísková – Volby na Ukrajině v r. 2002
Z. Hanusová – Mykola Lysenko a Čechy
M. Kocjubynská – Současná vydavatelská činnost na Ukrajině
J. Kučmáš – Vznik nezávislé Ukrajiny v r. 1991
S. Kužel – K problematice národní sebeidentifikace Ukrajinců-Rusínů na Prešovsku (na příkladě obce Hromov)
A. Morávková – Ukrajinská emigrace v Československu
O. Pelenská – Ukrajinská akademie výtvarných umění v Praze
O. Ponomariv – Jazyková situace na Ukrajině
R. Šišková – Česká jazykovědná ukrajinistika
J. Vacek – Práce na úplné bibliografii publikací ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v ČSR (1918-45)
T. Zahradníček – Nové publikace francouzské ukrajinistiky
B. Zilynskyj – K bibliografii česko-ukrajinských lit. vztahů
J. Šámalová – Vztahy kozáků s českými zeměmi v 16. a 17. st. a reflexe tohoto fenoménu v české literatuře 19. st.
F. Sokolová – Epizoda ze života Dmytra Čyževského (k jeho zájmu o ukrajinsko-běloruské literární vztahy)
I. Seredjuk – Současné tendence vývoje architektonického myšlení na Ukrajině
B. Zilynskyj – Český román o ukrajinských dělnících v nacistickém Německu
M. Skála – Ukrajinské vojenské tábory v českých zemích za první republiky
D. Svoboda – Ukrajinská otázka v nacistických ideově-strategických perspektivách
Věra Nečasová – Hladomor 1921-23 v ukrajinské drobné próze 20. let
Ve spolupráci s Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byla 29.10. 2009 uspořádána odborná přednáška s názvem Překladem ke sbližování kultur (literární tvorba autorů stanislavského fenoménu v překladech českých a polských), kterou přednesla PhDr. V. Lendělová, CSc., A. Stelibská a Je. Gazukina.
Ve spolupráci s Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byla 4.3. 2010 uspořádána přednáška Alžběty Chmelařové Ukrajinské prezidentské volby, srovnání let 2004 a 2010.

Semináře


- Pracovní seminář \ČESKÁ ASOCIACE UKRAJINISTŮ patnáct let činnosti (1991-2006)\ - 6.11.2006.
- Život a vědecký odkaz prof. Ivana Paňkevyče
- Současný stav a výhledy české universitní ukrajinistiky
- Seminář ukrajinštinářů (historie a současnost literárního překladu ukrajinských literárních děl do češtiny)

Setkání a besedy

s Mgr. Ritou Kindlerovou, která strávila 6 porevolučních měsíců na Ukrajině - (14.12.2006).
setkání pořádané ve spolupráci se Slovanksou knihovnou: K jedné z kapitol modrních ukrajinských dějin (Prezentace knihy Jána Mlynárika Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha, 2005). Setkání se uskutečnilo 6.6.2005.
s velvyslancem Ukrajiny v ČR R. Ljubkivským (k problémům vývoje ukrajinského státu)
s básníkem a vydavatelem ze SRN Ihorem Tračem
s básníkem a překladatelem z češtiny V. Žytnykem
s prozaikem J. Chorunžým
s literárním historikem L. Kucenkem
s historikem J. Šapovalem

Vzpomínkové akce

Vzpomínkový seminář věnovaný doc. Zatovkaňukovi a doc. Židlickému.

Copyright © Česká asociace ukrajinistů, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.ukrajiniste.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16196/676/676a DRP  created by B.P&Co. /86