znak-ukrajina.png

Akce 2015

Literární večer Jurije Andruchovyče

Jurij Andruchovyč
V druhé polovině října navštívil Prahu Jurij Andruchovyč, jeden z předních současných autorů z Ukrajiny. Do Prahy si autor i v Česku známých románů Rekreace a Moskoviáda odskočil z festivalového Frankfurtu, aby se zde zúčastnil dvou tvůrčích večerů. V pondělí, 19. října, vystoupil v Knihovně Václava Havla. 20. října 2015 vystoupil před studenty Filozofické fakulty, kde kromě jiného přečetl své básně ze sbírky Písně pro mrtvého kohouta. Básně v českém překladu Marie Iljašenko vydalo letos brněnské nakladatelství Větrné mlýny jako 11. svazek Knihovny Měsíce autorského čtení. Večer byl doplněný o teoretické uvedení tvorby Jurije Andruchovyče do kontextu současné ukrajinské literatury (Alexej Sevruk).
Jurij Andruchovyč se narodil v roce 1960 ve městě Stanislav, také proto bývá řazen mezi čelní představitele literárního proudu označovaného jako „stanislavský fenomén“.

Akci pořádal Východoevropský klub, podílela se na ni i FF UK a Česká asociace ukrajinistů

Autor textu: Alexej Sevruk


Literární večer Oleha Šynkarenka


Koncert Bohdana Šutky 23.5. 2015

Dne 23.5. 2015 v 18:00 se v Literární kavárně (Řetězová 10, Praha 1) konal koncert banduristy Bohdana Šutky. Na programu byly skladby Chotkevyče, Mišalova, Baštana, Mendelsona, Hajdamaky a dalších autorů. Bohdan Šutka doprovodil hudební program poutavými exkurzy do historie hry na banduru.

Literární večer s Halynou Petrosaňakovou a Jurijem Vynnyčukem - květen 2015

Gazukina, Chlaňová, Petrosaňak, Vynnyčuk
Dne 15. 5. 2015 Café Kafíčko hostilo ukrajinské spisovatele Halynu Petrosaňakovou a Jurije Vynnyčuka. Jednalo se o doprovodný program k ukrajinské národní expozici „Ukrajinský dům“ na Světu knihy. Halyna Petrosaňaková vtáhla posluchače svou perfektní češtinou do vyprávění o své nyní již v čase vzdálené české zkušenosti; přečtené básně pak toto české téma rozšířily o zkušenost (ať již prožitou či představovanou) s cizími zeměmi obecně. Důležitým momentem vystoupení Halyny Petrosaňakové bylo představení její nové sbírky Let balónem (Пoлiт на пoвiтрянiй кулi), z níž zaznělo několik básní... Jemné, filozofující, hypnotizující... ladění poezie ukrajinské básnířky vystřídalo ve druhé polovině večera zemitější a odlehčené vystoupení Jurije Vynnyčuka. Byť v centru pozornosti stál román Tango smrti (Tангo смeртi), kniha odehrávající se částečně ve válečných letech a popisující tragické momenty historie 20. století, díky výběru ukázek tato tragičnost nedominovala, ale večer se dále nesl spíše v „černohumorné“ atmosféře, tak typické pro Jurije Vynnyčuka... Autor sám přispíval k takovému ladění líčením svých kontroverzních literárních počinů a skandálních výstupů... Oba dva autoři zodpověděli dotazy z publika i soukromější dotazy po „oficiálním“ zakončení. Večerem provázela Jekaterina Gazukina a Tereza Chlaňová, tlumočil Miroslav Tomek.

Setkání s ukrajinskými nakladateli - květen 2015

IMG_0001.jpg
14. května roku 2015 se na půdě FF UK konala diskuse s představiteli různých ukrajinských nakladatelství, účastnících se ukrajinské expozice „Ukrajinský dům“ na knižním veletrhu Svět knihy. Vzhledem k tomu, že osobnosti zastupující jednotlivá nakladatelství představovaly různé regiony Ukrajiny a zároveň se jednalo o lidi, kteří mají dlouholetou zkušenost s nakladatelskou činností, diskuse byla pestrá, profesionální a věcná zároveň. Účastníci setkání poměrně podrobně popsali specifika nakladatelské a vydavatelské činnosti na Ukrajině de iure a de facto, poukázali na příčiny nedostatečného rozvoje této oblasti kultury a pohovořili rovněž o možnostech navázání spolupráce s českými nakladatelstvími. Diskusi moderovala Rita Kindlerová.
(Autorka textu: T. Sverdan)

O. Bojčenko - „Ближче до Скілли тримайся“ Українські інтелектуали між владою і суспільством

O. Bojčenko
Dne 7. 5. 2015 proběhla na půdě Filozofické fakulty UK přednáška Oleksandra Bojčenka „Ближче до Скілли тримайся“: Українські інтелектуали між владою і суспільством. O. Bojčenko v úvodu hovořil o Sókratovi a Platónovi, kteří „založili“ dva modely chování intelektuála: 1) intelektuál přímo ovlivňující společnost; 2) intelektuál snažící se působit na vládu. Následně Bojčenko provedl krátkou exkurzi ukrajinským intelektuálním prostorem, zhodnotil význam Tarase Ševčenka, Ivana Franka jako nejvýraznějších ukrajinských intelektuálů, hovořil o Mykolu Chvylovém a Oleksandru Dovženkovi, zvláště pak v souvislosti s jejich vztahem k „vládě“. V závěru se zabýval současným postavením intelektuálů na Ukrajině, zhodnotil jejich poměrně omezený vliv na promýšlení důležitých společenských a politických otázek (zmínil například zanedbání diskuzí o problematickém regionu Donbasu), přičemž jako výjimku uvedl skandály vyvolané z rozličných důvodů kolem jednotlivých osobností (Matiosová, Zabužková, Škljar, Andruchovyč). Okrajově se řeč stočila i na polsko-ukrajinské vztahy mezi intelektuály, srovnání zkušenosti české a ukrajinské společnosti s  intelektuály v nejvyšší politice (osobnosti prezidentů) apod.

Přednáška Andrije Danylenka - Ukrainian in the language map of Europe

Prof. Andrij Danylenko
Návštěva amerického ukrajinisty na Filozofické fakultě.
Pražské ukrajinistice se dostalo vzácné příležitosti seznámit se s ukrajinistikou z druhého břehu Atlantiku. Do Prahy zavítal (spolu s chotí) host z newyorské Pace University, původem z Charkova, asoc. prof. Andrij Danylenko. Náš host vedle několika setkání s pražskými kolegy proslovil 17. března přednášku na téma Ukrainian in the language map of Europe, nabízející řadu témat, která jsou, bohužel, stále ještě na okraji zájmu tradiční ukrajinistiky. Samo pojetí ukrajinštiny jako euro-jazyka (ba možná jako jednoho z klíčových euro-jazyků) jsou vzdor tomu velice aktuální – zejména dnes, kdy si Evropa (po kolika staletích?) začíná uvědomovat, že Ukrajina je nedílnou součástí Evropy.
Přednášející prezentoval „západnické“ pojetí Evropy, jehož epicentrem musí být (jak jinak!) jazyky atlantického pobřeží (dědictví staleté psychologické „železné opony“) a navrhl východní alternativu, kde by jádrem byla ruština. Škoda, že nebylo dost času vyjasnit, jak se tato centrální pozice ruštiny vztahuje na ostatní jazyky ruské části jazykového euro-areálu. Co je však snad pro nás závažnější — v této alternativě se ukrajinština jeví jako nejdůležitější článek, jenž Evropu a Rusko spojuje v jeden lingvistický celek.
Pohled na jazykovou Evropu není v těchto pohledech, propagujících epicentra na obou okrajích kontinentu, deduktivní (Evropa a poté její analýza), nýbrž induktivní, kdy se vychází z jednotlivin, aby se celek, který jsme si zvykli nazývat Evropským lingvo-areálem (ELA) postupně konstruoval. Výhoda spočívá v tom, že takováto výchozí pozice nevyžaduje předem nemalý úkol brát na vědomí různost a zároveň sourodost euro-jazyků, které lze nazvat euro-univerzáliemi.
Přednášky se zúčastnili i přední představitelé pražské lingvistiky, mj. prof. H. Kurzová (klasická filologie) a M. Giger (slavistika). I rozdílnost názorů potvrdila společný „západní“ pohled na celoevropský kontext ukrajinštiny, který tak výražně postrádáme u stále ještě „tradičního“ vztahu domácích tradicionalistů na Ukrajině. Dodejme, že v kontextu ukrajinistiky pražské to není pouze vzácný úkaz, nýbrž strategie, ke které téměř devadesátiletá pražská tradice zavazuje. Lze jen doufat, že tento podnět prof. Danylenka a případná spolupráce s ním, zároveň však spolu s tradicí Pražské školy, dokáže tradiční ukrajinistiku oživit.
Na závěr dodejme, že se host vrátil ve své korespondenci ke skvělému dojmu, které si z pražských setkání do New Yorku odnesl.
(Autor textu Prof. Jiří Marvan)

EKG o lásce a Ukrajině

Česká asociace ukrajinistů se překladatelsky podílela na přípravě představení EKG - O lásce a Ukrajině

Literární kabaret Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše byl ve středu 11. února a ve čtvrtek 12. února věnovaný Lásce a Ukrajině. Autoři pozvali do pražského Divadla Archa fotografa Ivo Dokoupila a legendu ukrajinského undergroundu, spisovatele a mystifikátora Jurije Vynnyčuka. Zpíval Milanosz!
Večerem provázeli Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš.

Jurij Vynnyčuk ( *1952) je na Ukrajině skutečnou výjimkou. Je jedním z mála ukrajinských spisovatelů, kteří se živí jen psaním. A to za Sovětského svazu, ač vystudovaný filolog, pracoval jako nakladač. Psal od začátku sedmdesátých let, ale nemohl skoro nic uveřejnit. Naopak, jeho tvorba se stala předmětem zájmu KGB. Některé z jeho rukopisů, které šířil mezi svými přáteli, se dostaly do rukou tajné policie a zdánlivě nenávratně zmizely. Podobně se tehdy ze spisovatelovy knihovny ztratily předválečné ukrajinské knihy, které čítal jeho dědeček. To mu však nevzalo chuť do práce – J. Vynnyčuk od konce osmdesátých let vydal na třicet knižních titulů. Jsou mezi nimi romány, detektivky, sbírky pohádek a pověstí, erotické povídky a knihy o historii Lvova. S obzvláštním zaujetím se věnuje právě pohádkám.
Překládá z angličtiny a slovanských jazyků. Roku 2003 vydal výběr z próz Bohumila Hrabala Varjaty, přeložil také knihu Obsluhoval jsem anglického krále. Tři jeho povídky z knihy Vikna zastyhloho času vyšly česky v antologii současné ukrajinské povídky Expres Ukrajina (Kniha Zlín, Zlín 2008). Překlad jeho povídky Granát pro dva vyšel v brněnské antologii Ukrajina, davaj, Ukrajina! (Větrné mlýny, 2012).

O EKG
EKG je literárně hudební kabaret, který ve spolupráci s Divadlem Archa pořádají Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš od počátku roku 2007. EKG je dnes nejvýznamnější českou scénou zaměřenou na živou literaturu a vědomě přehlíží hranice mezi žánry a generacemi. Protagonisté udržují pořad na pomezí literárního čtení, hudebního večera a divadelního kabaretu, každé představení je premiérou i derniérou zároveň. Důležitou roli hraje improvizace, komunikace s publikem a autorský přednes obvykle zcela nových textů současných (nejen) českých spisovatelů.
Záznamy a přímé přenosy vybraných večerů EKG můžete sledovat online na www.primyprenos.cz

Copyright © Česká asociace ukrajinistů, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.ukrajiniste.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16196/676/676a DRP  created by B.P&Co. /77